Hole 16

Hoe speel je hole 16:

De laatste par 5 in uw ronde is er een pal tegen de heersende windrichting. Omdat de fairway ook nog eens wordt gekenmerkt door ‘vals plat’, komt het aan op minstens drie goede slagen om de green te halen. Vanaf de tee zijn er niet al te veel moeilijkheden. De out-of-bounds die langs de gehele rechterzijde van de hole loopt, moet worden vermeden. Hetzelfde geldt voor de beide fairway bunkers aan de linkerkant. De fairway zelf is breed genoeg. Long hitters moeten dan bedenken dat de hole in de richting van de green steeds smaller wordt. Bovendien wordt het laatste stuk van de fairway aan de linkerkant geflankeerd door een langgerekte vijver. De out-of-bounds blijft een gevaar en de rough aan weerszijden van de fairway is op enkele plaatsen diep. Zolang u het midden van de hole aanhoudt, speelt dat voor u echter geen enkele rol. Bij het schot naar de green moet rekening worden gehouden met een bunker aan de rechterkant. De green wordt aan drie kanten omgeven door out-of-bounds gebied. De omvang van de green is echter van dien aard, dat dit geen al te groot probleem mag opleveren. Bij het putten dient u rekening te houden met glooiingen die van diverse kanten lijken te komen. Zorgvuldig uw puttinglijn bepalen is hier belangrijk.

Benieuwd naar de naam van de hole? ››