Duurzaamheid

Duurzaamheid

Onze club heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Sedert 2012 zijn wij in het bezit van het internationale GEO-certificaat voor duurzaam en natuurvriendelijk golfbaanbeheer. In 2022 is dit opnieuw verlengd..

Activiteiten

Het huidige duurzaamheidsbeleid van de club blijkt o.a. uit aangepast maai- en snoeibeheer, bosrandbeleid, afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, verbeterd waterbeheer en afvalscheiding in het clubhuis en door de baan. We hebben een laadpaal voor elektrische auto’s laten plaatsen op het parkeerterrein, die frequent gebruikt wordt. Een tweede laadpaal wordt momenteel overwogen. Tenslotte kunnen we ook de diverse inventarisaties (vogels, planten, paddenstoelen, amfibieën) noemen als voorbeeld van acties voor een duurzaam beheer van de golfbaan (gericht op behoud en vergroting van de biodiversiteit)

Tip voor spelers (afval)

Afval (zoals blikjes, flesjes, peuken, schillen, plastic, papier, etc.) dient niet op de baan, maar in de daarvoor bestemde afvalbakken in de baan en bij het clubhuis te worden achtergelaten. Daarbij graag uw afval scheiden zoals aangegeven op de afvalbakken. U kunt het afval natuurlijk ook mee naar huis nemen en daar scheiden.

Wij danken u voor uw medewerking.