Jubileum Wittem

Jubileum Wittem

De Zuid-Limburgse Golf & Country Club Wittem bestaat 65 jaar. De club viert het 13de lustrum in de week van 6 september.

Wittem is opgericht op instigatie van de toenmalige directeur van de Staatsmijnen. Men hechtte er bij DSM belang aan dat het een initiatief van gehéél industrieel Zuid-Limburg zou zijn en zo werden ook de Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken geënthousiasmeerd.

Bij de bepaling van de plaats waar de golfbaan zou komen te liggen, werd met deze herkomst in het achterhoofd gezocht naar een locatie, die ongeveer even ver verwijderd was van DSM en KNP. Uiteindelijk viel de keuze op het Schweibergerbos, eigendom van de toenmalige gemeente Wittem. Deze had dit oude natuurgebied bestemd voor de productie en de verkoop van hout en een deel van het bos was al gekapt. Aanvankelijk werden onder leiding van de befaamde golfbaanarchitect Martin Hawtree negen holes aangelegd. In de jaren ’90 is de baan met negen holes uitgebreid. Het betrof hier voornamelijk landbouwgrond, gelegen in de gemeente Gulpen. Tussen 2012 en 2019 is de baan volledig gerenoveerd.

Waar eens productiebos was, bevindt zich nu een golfbaan waar de natuurbeleving optimaal is, en waar de “productiedennen” gaandeweg door inheemse soorten zijn vervangen. Waar eens maisvelden lagen, staan nu hoogstamfruitbomen en liggen poelen vol kikkers en salamanders. De golfclub voert een actief duurzaamheidsbeleid, met zichtbaar resultaat. Er zijn 71 vogelsoorten op het terrein geteld.

Bron: NGF september 2021

Lees artikel De Limburger ››