Duurzaamheid nieuws

Duurzaamheid nieuws

Niet veel golfers zullen dit beestje ooit gezien hebben en toch is deze foto op onze golfbaan gemaakt en wel dit voorjaar door een van de greenkeepers. Het is een hazelmuis, een in Nederland heel zeldzaam dier (in totaal zo’n 250 exemplaren, alleen in Zuid-Limburg). Hij voelt zich thuis in gevarieerde kreupelhoutranden en is daarom een teken dat wij een rijke natuur op ons terrein hebben. Zo’n 2 jaar geleden hebben we een tiental hazelmuiskastjes opgehangen in de struiken om hem wat te helpen; misschien heeft dat inderdaad gewerkt.

Nog meer goed nieuws over onze natuur en biodiversiteit: uit de spreeuwenkasten zijn dit voorjaar veel jongen uitgevlogen, heel goed voor het onderhoud van de fairways en greens (want spreeuwen pikken emelten en engerlingen heel netjes uit de grond, terwijl kraaien en eksters daarbij hele plaggen lostrekken).
En onder de bank bij de afslag van hole 3 groeien op dit moment wespenorchissen, binnenkort in bloei, maar veel bescheidener dan die tropische orchideeën!

De geplaatste laadpaal voor elektrische auto’s wordt boven verwachting veel gebruikt. En hoe meer gebruik hoe meer opbrengst. Soms worden de voor opladen gereserveerde parkeerplaatsen gebruikt door niet-opladers, maar dat zal wel per ongeluk zijn……

De ongemaaide -hard- rough is nu landschappelijk prachtig met die graspluimen, maar voor golfers meedogenloos voor afzwaaiers. De schapen zijn op natuurlijke wijze aan het maaien gegaan.

Volgens onze imker is de bijenzwerm -het waren echt geen wespen- die onlangs links van de green van hole 4 in een den hing weer keurig teruggekeerd in zijn korf, dus ook dat is goed afgelopen. Inmiddels is ondanks het koude voorjaar een beperkt aantal potjes honing ‘nieuwe oogst 2021’ in het clubhuis verkrijgbaar.

Tot slot: de Commissie Duurzaamheid is druk bezig om te zorgen dat het GEO-certificaat – een bewijs dat we succes hebben met onze inspanningen inzake duurzaamheid- weer verlengd wordt voor 5 jaar. Daarvoor moeten we iedere keer weer aantonen dat we op het punt van duurzaamheid vorderingen maken en structurele verbeteringsplannen met concrete actiepunten hebben.  En dat is gelukkig inderdaad het geval.

Paul Fuchs
Commissie Duurzaamheid