Lessen voor niet leden

Niet leden van de Zuid Limburgse kunnen ook golflessen nemen indien zij hiervoor een leskaart hebben geboekt bij Ricardo van de Venn en tevens het gebruik van de oefenfaciliteiten hebben voldaan door aankoop van een dagkaart oefen faciliteiten. De kosten van deze dagkaart wordt elk jaar vastgesteld door de beheerder en is te voldoen bij het Secretariaat voorafgaand aan het gebruik van de oefenfaciliteiten. Onder de oefenfaciliteiten vallen de drivingrange en het vrij gebruik van oefenballen op de range, de putting- en chipping range.

Het gebruik van de baan is alleen toegestaan na koop van een greenfee kaart. Op het moment dat een lesnemer van de Pro technisch in staat wordt geacht de baan in te gaan, kan hij in overleg met de Pro samen met een “buddy” de baan in (greenfee dient vooraf te zijn voldaan). Een Buddy is een lid van Wittem in bezit van een hcp (maximaal 24).

Leskaart

10 lessen van 50 min:
1 pers:  € 500
2 pers:  € 600
3 pers:  € 675
4 pers:  € 750

Voor golflessen neemt u contact op met onze Pro.

Regel- en handicap examen

Gedurende het jaar worden door de Regel- en Handicap commissie instructie avonden gehouden. Deze staan voor alle lesnemers vrij om aan deel te nemen. Deelnemen aan het regelexamen is voor leden vrij van kosten. Niet leden dienen voorafgaand aan het regel examen de kosten van het examen te voldoen bij het secretariaat.

Praktijk examen vindt plaats in de baan en dient te worden afgenomen met een “buddy” of lid van de R&H commissie. Voor leden van de club is dit praktijk examen gratis. Niet-leden dienen voorafgaand aan het praktijk examen de kosten van het praktijk examen te voldoen bij het secretariaat.

Kosten niet leden

Dagkaart oefenfaciliteiten € 10
Regel examen € 25
Praktijk examen € 50

Niet leden die na het praktijk examen lid worden van de Zuid Limburgse Golf & Country Club Wittem, krijgen deze kosten gerestitueerd.