Golfbaanplan

In 2013 is begonnen met het groot onderhoud van de baan. Daarbij is gekozen voor een werkwijze die leden en gasten zo min mogelijk overlast bezorgt. Zo is tijdens de werkzaamheden altijd een volwaardige, qualifying baan beschikbaar.  

Het waarborgen en waar mogelijk verbeteren van de bespeelbaarheid van de golfbaan is de eerste doelstelling van het Golfbaanplan. Tees en greens die aan het einde van hun levensduur zijn en niet beschikken over zandopbouw, drainage en beregening worden vervangen. De vernieuwde greens worden aangelegd volgens USGA-specificaties.

Het vergroten van de samenhang tussen de holes, van de sportieve uitdaging en van de visuele aantrekkelijkheid  is een belangrijke tweede doelstelling. De lay-out van enkele holes is aangepast, waaronder de splitsing van de par 5 tweede hole in een par 4 en een par 3. De klassieke, Britse ontwerpstijl van de oorspronkelijke holes uit 1956 (ontwerp: Fred Hawtree) is de leidraad voor alle veranderingen die aan de baan worden doorgevoerd.

De Gebiedsvisie, die de club in 2011 heeft laten opstellen, is gericht op de ontwikkeling van een bos- en heuvellandbaan, die zich natuurlijk voegt in het omliggende Zuid Limburgse landschap. Dit is de derde doelstelling van het Golfbaanplan. Met de toevoeging van vijvers en poelen, schrale graslanden en inheemse bomen en struiken wordt de natuurwaarde verder verhoogd. Structureel beheer en onderhoud van de golfbaan richt zich op hetzelfde doel. Het internationale GEO-certificaat, dat Wittem als eerste golfbaan in Zuid Limburg heeft behaald, is hiervan belangrijk onderdeel.

Naar verwachting wordt de zesde en laatste fase van het Golfbaanplan in 2018 voltooid. In de daaropvolgende jaren kunnen dan nog kleinere, minder ingrijpende modificaties en verbeteringen worden doorgevoerd.