GEO-Certificaat

Duurzaamheid | Committed to birds | Flora & fauna

Wittem is de eerste golfbaan in Zuid Limburg met een GEO-certificaat. Om voor GEO-certificering in aanmerking te komen heeft de baancommissie haar bestaande onderhoudsprotocollen aangescherpt en controleerbaar gemaakt. In de praktijk betekent dit dat de ecologisch verantwoorde manier van baanonderhoud wordt gecontinueerd en op details wordt verbeterd.

Committed to Green

Nederland is al wereldwijd koploper als het om groene banen gaat, maar de NGF doet daar de komende jaren nog een schepje bovenop.

De Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft voor de komende vijf jaar 250.000 euro uitgetrokken om zoveel mogelijk golfbanen aan een keurmerk voor natuurvriendelijk en milieubewust onderhoud te helpen. Golfbanen die meedoen, betalen dan alleen de jaarlijkse 60 euro voor de registratie van de certificeringsorganisatie GEO.

Alfred Touber van de NGF vertelde op 10 mei 2012,  op een internationaal symposium over ‘duurzaam golf’ in Amsterdam dat Committed to Green een speerpunt blijft van de federatie. De lat ligt hoog. Er moeten elk jaar tien banen met een ‘groen keurmerk’ bij komen. In 2016 is dan de helft van alle clubs met een baan hier gecertificeerd.

Steeds meer organisaties melden zich bij de onafhankelijke certificeringsorganisatie Golf Environment Organization (GEO) uit Schotland. Directeur Jonathan Smith meldde in gesprek te zijn met golfbanen uit 36 landen. Ook uit de hoek van de belangenorganisaties komt steeds meer support. De Professional Golfers Association (PGA) en de internationale regelautoriteit R&A zijn twee van de tientallen ‘partners in project’. Ook de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) doet mee.

Midden jaren negentig introduceerde de NGF het natuur- en milieuprogramma Committed to Green (CtG) , aangespoord door de groeiende belangstelling voor de golfsport en de groei van het aantal golfbanen. Het programma is gericht op het stimuleren van golfbaanbeheerders om bewust om te gaan met natuur en milieu. Het NGF Committed to Green-programma kent sinds april 2010 een (internationale) certificering door de Golf Environment Organization.

>> Intentieverklaring GEO Beleid