Wat te doen bij calamiteiten

1. Bel +31 (0)43 – 455 13 97 (Clubhuis)

  • zeg wat er aan de hand is
  • meld op welke hole u zich bevindt
  • bestel AED indien nodig

2. Daarna bel 112

  • meld wat er aan de hand is
  • meld locatie (voor ambulance: meldkamer Limburg-Zuid plus ons GPS adres: Landsrade 1, Gulpen, en het holenummer)
  • zet uw telefoon op de luidspreker en volg de instructies

3. Indien van toepassing:

  • start reanimatie en ga hiermee door tot de ambulance is gearriveerd