Zorg van de baan

Je hebt van die dingen waar nooit een einde aan komt en die altijd om de aandacht blijven vragen. Zorg voor de golfbaan is daar een voorbeeld van.

  • Divots terugleggen
  • Pitch marks repareren
  • Bunkers aanharken

Een drievoudig, eeuwigdurend mantra. Bekend bij iedere golfer, maar in de praktijk een taaie en weerbarstige materie.

Divots

Van de heilige drie-eenheid op het gebied van golfbaanzorg, is dit de minst problematische. Uitgeslagen plaggen worden in de regel netjes teruggelegd. Als ze goed worden aangedrukt, groeien ze snel weer vast (zeker op onze löss). Minder bekend is dat divots, in tegenstelling tot vroegere jaren, ook op de tees moeten worden teruggelegd. Graag uw aandacht hiervoor.

Pitch marks

Deze kleine, venijnige beschadigingen, blijven bron van zorg. Om onze greens goed en mooi te houden, is het repareren van pitch marks dringend noodzakelijk. Dat geldt nog eens in extra mate voor de nieuwere greens, die jong en kwetsbaar zijn. Gebruik van uw pitch fork, op de juiste manier (!), is daarom cruciaal: https://www.youtube.com/watch?v=hh8FBttsZIo.

Bunkers harken

Goed verzorgde bunkers zijn prettig om uit te spelen en zien er fraai uit. Greenkeepers doen hun best om daar voor te zorgen. Maar minsten zo belangrijk is hoe wij als spelers zelf met bunkers omgaan.

In staccato:

  • Bunkers altijd van de lage kant betreden en weer verlaten.
  • De hark met twee handen vasthouden.
  • Het zand van u afduwen.
  • De tijd nemen om een bunker achter te laten zoals u hem zelf zou willen aantreffen.
  • De hark terugleggen in het midden, met de tanden in het zand. Ter inspiratie, bijgaand kort filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=tZO9yOiqm2c.