Verboden speelzone

Verboden speelzone

Soms is een bepaald gedeelte van de baan zodanig beschadigd door bouw- of kapwerkzaamheden, dat het nodig is dat deel a.h.w. uit het spel te halen. Hiermee krijgt dat baanstuk de gelegenheid om goed te herstellen. Daarom kan er sprake zijn van verboden speelzones. Die herken je aan een blauw paaltje met groene kop. Je hebt recht om straffeloos dit gebied te ontwijken, maar je mag daar ook niet instappen, lopen of uit spelen. Je moet een dergelijk gebied ook ontwijken wanneer je bal buiten die verboden speelzone ligt, maar die verboden speelzone wel je stand of de ruimte voor je ingenomen swing belemmert.

We kennen dit van de zomergreens die “eruit liggen” en voorzien zijn van een blauwe paal met groene kop. Naast deze gesloten zomergreens, hebben we nu ook een verboden speelzone op hole 15 en achter hole 3. Er zijn speciaal matten gelegd om over te steken zodat je niet de verboden speelzone hoeft te betreden. Gebruik deze matten dan ook!

Op onze baan geldt voor een verboden speelzone de plaatselijke regel zoals achterop de scorekaart staat vermeld. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f. Daaraan willen we de algemene gedragsregel verbinden dat het verboden is deze zone te betreden (dus ook niet om je bal eruit te halen) om het gebied de kans te geven te herstellen. Straf bij overtreding:

  1. Eerste overtreding: waarschuwing door Commissie en Bestuur
  2. Tweede overtreding: een strafslag
  3. Derde overtreding: twee strafslagen
  4. Vierde overtreding diskwalificatie

Als je niet alleen een verboden speelzone betreedt maar ook je bal eruit speelt, dan word je voor beide handelingen afzonderlijk gestraft. De afzonderlijke straffen worden dan bij elkaar opgeteld. Dan heb je al snel een strafslag te pakken maar erger nog, een baan die slecht ‘geneest’. Geef daarom blijk van zorg voor onze baan en begrip voor het werk van onze greenkeepers en baancommissie.

Pitchmarks herstellen

Steek de pitchfork in de grasmat en druk de buitenkant naar het midden. NOOIT van onder naar boven want dan trekt u de graswortels los. Herstel begint onmiddellijk!