Ready golf

Ready golf

Een van de grootste frustraties tijdens golfen is het langzame spel van voorgangers. De nieuwe en snelle manier van golfen is het spelen van ‘ready golf’. Wat is ready golf?
Ready golf is een verandering in het speelgedrag om de doorstroming op de golfbaan te vergroten. Bij Strokeplay en Stableford wordt aanbevolen dat je voor je beurt speelt als dit het tempo bevordert en als het veilig kan. Verwacht het niet alleen van anderen, maar pas ready golf ook zelf toe! De volgende 10 tips helpen je om een ronde golf aanzienlijk vlotter te laten verlopen.

1. Loop meteen door naar je eigen bal als de andere speler heeft geslagen. Je kunt je eigen slag voorbereiden, terwijl de andere golfer zijn bal speelt. Een korte pre-shot-routine scheelt veel tijd!
2. Laat de volgorde van slaan niet afhangen van de afstand tot de green, maar ook van de situatie waarin de golfers zich bevinden. Heeft iemand een moeilijke ligging en wat meer tijd nodig om zijn slag te doen? Speel dan alvast je bal als die beter ligt.
3. Laat spelers die ver slaan niet altijd als eerste slaan:

a. Als de green nog niet leeg is kan diegene die niet zo ver komt eerst spelen voor de speler(s) die voor de green gaan en moeten wachten.
b. Als iemand een bal terug wilt spelen vanuit de rough of uit een andere moeilijke ligging.
c. Vanaf de tee kan het zijn dan een ‘long hitter’ soms moet wachten totdat de fairway vrij is. Dan kunnen spelers die minder ver slaan eerst afslaan.

4. Speel eerst je eigen bal voordat je je medespeler gaat helpen zoeken naar zijn bal. Zoek niet langer dan 3 minuten naar een verloren bal!
5. Kijk mee als anderen slaan, samen zie je veel beter waar een bal terecht komt.
6. Maak een korte putt zo veel mogelijk af, tenzij je op de putting lijn van de ander moet staan.
7. Speel je eigen bal wanneer je medespeler die uit de bunker heeft gespeeld, de bunker nog moet aanharken.
8. Als iemand een bal over de green speelt en jij ligt aan de voorkant van de green, chip jouw bal dan alvast zodat de medespeler intussen naar zijn bal kan lopen.
9. Speel een provisionele bal als je denkt dat je bal moeilijk vindbaar/verloren is.
10. En tenslotte… zet je tas bij de green meteen richting de volgende hole!

Pace of golf – strokeplay (pdf)

Pace of play – gedrag van de speler (pdf)

Pitchmarks herstellen

Steek de pitchfork in de grasmat en druk de buitenkant naar het midden. NOOIT van onder naar boven want dan trekt u de graswortels los. Herstel begint onmiddellijk!