Bewogen bal

Hééééélp, mijn bal is bewogen…

Nee, hij is niet in tranen uitgebarsten, maar hij heeft zijn ligplaats verlaten en ligt nu stil op een ander plekje van de baan. Dat is precies de definitie van een bewogen bal:

Bal Bewogen = Wanneer je stilliggende bal zijn oorspronkelijke plek heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere plek en dit met het blote oog waarneembaar is (los van het feit of iemand het daadwerkelijk ziet gebeuren).

Toelichting: Dit geldt voor een verplaatsing van je bal naar boven en beneden (verticaal) of horizontaal in enige richting ten opzichte van de oorspronkelijke plek.
Indien je bal alleen wiebelt (ook wel oscilleren genoemd) en op de oorspronkelijke plek blijft of daarnaar (zelfstandig!) terugkeert, heeft je bal niet bewogen.

Test jouw kennis: Bewogen bal – vraag en antwoord ››

Waarom wordt in de definitie gesproken over ‘met het blote oog zichtbaar’?
Omdat tijdens grote toernooien door t.v.-kijkers vaak gebeld werd dat de bal van een speler bewogen was. De kijkers hadden die beweging gezien bij in slow motion terugkijken van een fragment en brachten de referees via het televisiestation dan op de hoogte van hun bevinding.
Referees moeten elke melding van een regelovertreding onderzoeken. Soms bleek die beweging van een bal zo miniem en eigenlijk niet zichtbaar met het blote oog.

Spelers kregen dus achteraf via een referee te horen dat hun bal bewogen was en dat zij die terug hadden moeten plaatsen. (Dat ongeziene bewegen kostte 2 strafslagen)
De R&A en de USGA wilden van de ’thuis’ referees af, vandaar de in 2019 vernieuwde definitie.

Golfspelen is het bewegen van je bal met een club vanaf de afslagplaats tot in de hole. Dat is volgens de spelregels, de toegestane manier. Soms moeten we onderweg, volgens de regels, onze bal oppakken. Ook een toegestane manier. Het is altijd verstandig om je bal dan eerst te markeren.

Bij het spelen letten we goed op dat we onze bal niet bewegen op een niet toegestane manier, want dan lopen we straf op.

Sinds de regelwijziging in 2019 krijgen we geen strafslagen meer voor het per ongeluk bewegen van je bal bij het zoeken naar je bal.

Zie Regel 7.4 Bal per ongeluk bewogen bij een poging om de bal te vinden of te identificeren.
Als je bal bij pogingen de bal te vinden of te identificeren per ongeluk door jou, je tegenstander of ieder ander bewogen wordt, volgt er geen straf.
Als dit gebeurt, moet de bal op de oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) worden teruggeplaatst. en daarbij:

 • Als de bal op, onder of tegen een vast obstakel, een integraal deel van de baan, een out-of-bounds markering of levende of vastzittende begroeiing lag, moet de bal op de oorspronkelijke plek, op, onder of tegen het object worden teruggeplaatst.
 • Als de bal onder het zand lag, moet de oorspronkelijke ligging worden nagemaakt en moet de bal daarin worden teruggeplaatst. Je mag een klein gedeelte van de bal zichtbaar laten als de bal bedekt was met zand.

Straf voor overtreding van Regel 7.4: algemene straf.
Je moet wel correct naar je bal zoeken, zie Regel 7.1, door redelijke handelingen te verrichten om hem te vinden en te identificeren, zoals:
– zand en water te verplaatsen of
– levende of vastzittende begroeiing te bewegen, te buigen en ook af te breken, maar alleen als dat afbreken het gevolg is van redelijke handelingen om de bal te vinden en te identificeren.
Als de omstandigheden die de slag beïnvloeden verbeteren door handelingen die niet meer redelijk zijn voor correct zoeken, krijg je de algemene straf.

Regel 9 beschrijft een grondbeginsel van het spel: “speel de bal zoals hij ligt”.

 • Als jouw bal tot stilstand komt en dan wordt bewogen door natuurkrachten zoals wind of water moet je hem gewoonlijk spelen van zijn nieuwe plek.
 • Je bal moet op de oorspronkelijke plek worden teruggeplaatst als je stilliggende bal wordt opgenomen of bewogen door iemand of een invloed van buitenaf voordat de slag gedaan is.
 • Je moet voorzichtig zijn wanneer je in de buurt van een stilliggende bal bent. Als jij beweging van je eigen bal of die van je tegenstander veroorzaakt, zul je daar gewoonlijk straf voor krijgen (behalve op de green).

De regels onderscheiden vier mogelijke oorzaken voor het bewegen van jouw stilliggende bal voordat je een slag doet:

 1. Natuurkrachten, zoals wind of water,
 2. Jijzelf of je caddie,
 3. Je tegenstander bij matchplay of zijn caddie, of
 4. Een invloed van buitenaf waaronder ook elke andere speler bij strokeplay.

Jij, je tegenstander of een invloed van buitenaf* worden alleen beschouwd als veroorzaker van de beweging van de bal als het bekend of praktisch zeker is dat dat het geval is. Zo niet, dan wordt de bal beschouwd te zijn bewogen door natuurkrachten. Bekend of praktisch zeker = De maatstaf om te bepalen wat er met je bal is gebeurd – bijvoorbeeld of je bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of hij is bewogen of waardoor hij is bewogen.
Bekend of praktisch zeker betekent meer dan alleen mogelijk of waarschijnlijk. Het betekent dat:

 • er afdoende bewijs is dat de betreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden met je bal, zoals wanneer jij of een andere getuige het hebben zien gebeuren, of
 • hoewel er een geringe mate van twijfel is, alle redelijkerwijs beschikbare informatie aantoont dat het ten minste voor 95% zeker is dat de betreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

*Invloed van buitenaf = Elk van de volgende mensen of zaken die invloed kunnen hebben op wat er gebeurt met je bal of uitrusting of met de baan:

 • elke persoon (waaronder andere spelers), behalve jij en jouw caddie of jouw partner of tegenstander of ieder van hun caddies;
 • elk dier, en
 • elk natuurlijk of kunstmatig object of iets anders (waaronder een andere bal in beweging), behalve natuurkrachten.

Als natuurkrachten (zoals wind of water) de beweging van je bal veroorzaken, volgt er geen straf en moet je bal van zijn nieuwe plek worden gespeeld. Uitzondering – Als je bal op de green beweegt nadat je hem al hebt opgenomen en teruggeplaatst, moet de bal worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is).
Waarom die uitzondering? Stel dat je je bal keurig op de green van hole 3 hebt geslagen. Je hebt je bal gemarkeerd, schoongemaakt en weer op de plek van je marker teruggelegd, je maakt je op voor een goede putt voor birdie en een stevige windvlaag doet nu je bal in het water belanden. Volgens het grondbeginsel: ”speel de bal zoals hij ligt” zou je nu Regel 17 moeten toepassen, dus een strafslag bijtellen. Omdat je je bal op de green markeerde heb je als het ware ‘recht’ op deze ligging en mag je je bal daar weer neerleggen.
Als jij of je caddie je stilliggende bal opneemt, opzettelijk aanraakt of beweging ervan veroorzaakt, krijg je één strafslag. Maar opnieuw zijn er uitzonderingen waarbij je hiervoor geen straf krijgt, zoals bijv.:

– wanneer je per ongeluk je bal op de green beweegt (zie Regel 13.1d).
– of bij markeren, opnemen of terugplaatsen elders op de baan wanneer dit is toegestaan (zie Regel 14.1 en 14.2). of bij verwijderen van een los obstakel (zie Regel 15.2).

Als het bekend of praktisch zeker is dat een invloed van buitenaf je bal heeft opgenomen of bewogen, volgt er ook geen straf. De bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is).
Onze bal eist dus dat we er voorzichtig mee omgaan…….

Pitchmarks herstellen

Steek de pitchfork in de grasmat en druk de buitenkant naar het midden. NOOIT van onder naar boven want dan trekt u de graswortels los. Herstel begint onmiddellijk!