Baanregels

Baanregels

(op alfabetische volgorde)

Afslaan

Greenfee gasten moeten in principe de tijden aanhouden die bij de reservering geregeld zijn. Groepen kunnen nooit op andere tijden afslaan dan gereserveerd zijn.

Er wordt altijd gestart op de 1e hole. Starten op de 10e hole mag alleen, als de Marshal daar toestemming voor geeft. Starten op andere holes is nooit toegestaan.

Afval

Omdat we het predicaat duurzaam willen behouden proberen we zoveel mogelijk ons afval mee naar huis te nemen. Sigaretten- en sigaren peuken mogen nergens weggegooid worden. Afgebroken tees kunnen op de tees in het daarvoor bestemde bakje. Er staan een aantal afvalbakken voor gescheiden afval.

Avoid slow play

Het is niet toegestaan dat meerdere personen samen een golf-set delen. (Dit vertraagt het speltempo!) Zo nodig zijn bij de receptie een beperkt aantal eenvoudige golfsets te huur.

Baan gesloten?

Spelers dienen zich er vóór de start van te overtuigen dat de baan geopend is. Op de front page van onze website onder ‘Wittem vandaag’ of via T: 043 455 1397 kunt u bij slechte weersomstandigheden horen of de baan open is. Het is niet toegestaan de baan of de puttinggreen te gebruiken wanneer deze gesloten zijn. Let op het bord ‘Course closed’. Als de vlaggetjes op de puttinggreen verwijderd zijn, is deze green gesloten. De oefenzone bij hole 1 blijft over het algemeen open. Tegen spelers die op de baan spelen wanneer deze gesloten is worden door het bestuur disciplinaire maatregelen genomen.

Baanpermissie

Zie op website onder leden Hoe kom je aan een (golf) handicap? >>

Buggy’s

Spelers met Handicarts/buggy’s dienen de aangegeven routes te volgen Het is verboden te rijden op tees, greens, in bunkers en tussen bunkers en greens.

Calamiteiten

 • Bel +31(0)43 455 13 97 (Clubhuis)
 • Bestel AED indien nodig
 • Daarna bel 112
 • Meld Limburg, GPS adres: Landsrade 1, Gulpen en holenummer
 • Volg instructies op

Drivingrange

De ballen op de drivingrange zijn gratis, ook voor greenfee spelers. De drivingrangeballen mogen alleen op de range gebruikt worden, niet op de andere oefenfaciliteiten. Wel graag na gebruik de mandjes terugzetten en de regels voor de drivingrange volgen zoals die ter plekke opgehangen zijn.

Greens

Van spelers wordt verwacht dat bij het neerleggen van clubs of de vlaggenstok de green niet wordt beschadigd. Tassen en andere uitrusting dienen buiten de green geplaatst te worden. Bij geschilderde witte lijnen rond de greens dient alle materiaal, behalve de benodigde clubs, daarachter (gezien vanaf de greens) te blijven.
Ook dient men ervoor te zorgen de randen van de hole niet te beschadigen door er dichtbij te staan bij het hanteren van de vlaggenstok of bij het uit de hole halen van de bal. De vlaggenstok dient goed recht in de hole te worden teruggezet voordat de spelers de green verlaten. Bij het betreden van de green dienen de spelers beschadiging door pitchmarks te herstellen.

Greenkeepers

Op de baan werkzaam personeel heeft altijd voorrang.

Grond onder bewerking (GUR)

GUR is een Abnormale terreinomstandigheid. De speler is niet verplicht daaruit te spelen; hij mag dergelijke belemmering straffeloos ontwijken. In Regel 16 staat wanneer en op welke manier dat toegestaan is. Grond in bewerking wordt aangegeven door:

 • Blauwe paaltjes
 • Bordjes met de vermelding GUR of
 • Blauwe lijnen

Indien een blauw paaltje een groene kop heeft wordt daarmee een Verboden speelzone aangeduid, waaruit het verboden is te spelen op straffe van twee strafslagen.

Honden

Honden op de baan dienen aangelijnd te zijn en uiteraard dienen de eventuele uitwerpselen verwijderd te worden. In het clubhuis zijn honden niet toegestaan.

Kleding

Spelers worden geacht verzorgde kleding te dragen. Dames: lange broek, golfrok of golfjurk of bermuda met een blouse of poloshirt met ten minste een kraagje. Heren: lange broek of bermuda te dragen met overhemd of poloshirt met ten minste korte mouwen.

Plaatselijke regels

Plaatselijke regels staan vermeld op de scorekaart. Tijdelijke plaatselijke regels vindt men op het mededelingenbord.

Oefenslagen

Oefenslagen op de tee zijn verboden. Bij het maken van oefenslagen in de baan dienen spelers te vermijden de baan te beschadigen door er plaggen uit te slaan. Uitgeslagen plaggen dienen zowel in de rough, als op de fairway, als op de tee te worden teruggelegd.

Opvolgen aanwijzingen

Spelers zijn verplicht om aanwijzingen van Marshalls, wedstrijdleiding en/of caddiemaster op te volgen.

Rookverbod

In het Clubhuis en alle daarbij behorende ruimtes geldt altijd een strikt rookverbod.

Ook roken in de baan is niet toegestaan. Op het voorterras zijn enkele plaatsen, waar roken wordt gedoogd.

Standing wedstrijden

Spelers die meedoen aan een officiële wedstrijd (d.i. een wedstrijd die op de website vermeld staat), hebben standing (d.w.z.: zij hebben voorrang, zowel bij het afslaan als gedurende de wedstrijd). Hetzelfde geldt voor een wedstrijd, die bij het bestuur is aangemeld en door het bestuur als zodanig is geaccepteerd.

Spelers die niet aan wedstrijden meedoen, mogen zich niet tussen de eerste en de laatste deelnemers van de wedstrijd op de baan bevinden.
Competitiewedstrijden hebben altijd voorrang.

Standing spelers

Wanneer geen bijzondere regels gelden heeft een 1-bal geen standing. Een 2-bal heeft voorrang boven een 3-bal en een 3-bal boven een 4-bal. Bij drukte kunnen op advies van de Marshall andere regels gehanteerd worden.

Tuchtreglement seksuele intimidatie

NOC NSF heeft alle aangesloten sportbonden verplicht om een tuchtreglement Seksuele Intimidatie op te stellen en te handhaven. De Nederlandse Golf Federatie heeft een SI-reglement in de jaarvergadering van november 2019 aangenomen en geldig verklaard voor alle aangesloten organisaties, dus ook voor de golfclub Wittem. De toepasselijkheid en reikwijdte van het SI-reglement betreft de leden van onze club, golfprofessionals, werknemers, begeleiders en de baanexploitant ZLOR BV en hun werknemers. NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie ››

Zorg voor de baan

Divots

cts altijd terugleggen door de baan en op de tees. Divots kunnen zeker op onze löss grond snel vastgroeien als ze goed worden teruggeplaatst.

Pitchmarks

Onze greens zijn voor een deel relatief jong en kwetsbaar. Daarom is het cruciaal de pitch fork op de juiste manier te gebruiken.  YouTube >>

De Marshall mag u naar de pitch fork vragen.

Bunkers

 • De bunkers altijd van de lage kant betreden en weer verlaten.
 • De hark met 2 handen vasthouden en het zand van u af duwen.
 • De hark terug leggen aan de lage kant in het midden met de tanden in het zand.
 • De tijd nemen om de bunker zo achter te laten zoals u hem zelf zou willen aantreffen.
Pitchmarks herstellen

Steek de pitchfork in de grasmat en druk de buitenkant naar het midden. NOOIT van onder naar boven want dan trekt u de graswortels los. Herstel begint onmiddellijk!